IKARUS TECH POTPORNE STRUKTURE ZA SOLARNE PLOČE

IKARUS TECH
Naše reference

Ikarus tech

Vaš proizvođač potpornih struktura

"37 solarnih elektrana - od Csurgóa preko Bicskea pa sve do Nagyatada"

Industrijski park IKARUS - Székesfehérvár

IKARUS TECH KFT. (d.o.o. je u Székesfehérváru je postavio sustav ravnog krova na vrhu zgrade broj 168 u industrijskom parku IKARUS i dvokraku fiksnu potpornu konstrukciju solarnih panela pokraj zgrade broj 89